Bảng mã màu Material Design hoàn chỉnh

Bảng mã màu Material Design hoàn chỉnh - Tạp Chí Designer Việt Nam

[full_width]Material Design là một bước phát triển của Flat Design, có thể gọi là Flat Design 2.0. Thay vì toàn bộ là Flat như hiện nay, Material Design là những lớp nội dung Flat được thiết kế trên những mặt phẳng xếp chồng lên nhau dưới màn hình. Những mặt phẳng này được gọi là Material – Vật liệu và là yếu tố căn bản để tùy biến, thêm các hiệu ứng.

Xem thêm: Phong cách thiết kế Material Design là gì ?

Designer có thể áp dụng bảng màu Google cung cấp để phục vụ cho việc thiết kế phong cách Material.

Bảng màu này bao gồm loạt màu chủ đạo và những màu dùng để nhấn có thể dùng dễ thiết kế màu sắc cho ứng dụng. Tất cả màu sắc được thiết kế để đặt hài hòa với nhau. Bảng màu bắt đầu từ màu chủ đạo và tiếp nối bởi dây màu để tạo nên một palette hoàn chỉnh cho Android, Web và ngay cả iOS. Google khuyến khích bạn nên sử dụng các mã màu 500 làm màu chính trong ứng dụng, còn lại là điểm nhấn.

Bảng mã màu Material Design hoàn chỉnh - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org