Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien

Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam

Gemma O’Brien là một nghệ sĩ người Úc và cô có đam mê đặc biệt với chữ, minh hoạ và đồ hoạ chữ. Sau khi học trường Mỹ Thuật tại Sydney, Gemma làm việc với cương vị Chỉ đạo nghệ thuật tại Animal Ligic, Fuel VFX và Toby & Pete trước khi tự thân vận động với công việc là một nghệ sĩ minh hoạ tự do năm 2012.

Hôm nay, chuyên mục Daily Inspiration gửi tới các bạn những tác phẩm Typography ấn tượng từ Gemma O’Brien.

Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Cảm hứng thiết kế Typography từ Gemma O’Brien - Tạp Chí Designer Việt Nam
Trọng Đại – iZdesigner.com

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org