Kho stock miễn phí dành cho thiết kế Website – iZfreebies

Chào mừng các bạn đến với iZdesigner Việt Nam. Như chúng ta đều biết, thiết kế website cần rất nhiều những hình ảnh chất lượng nhưng Không được phép vi phạm bản quyền. Các sự vụ liên quan đến vấn đề bản quyền hình ảnh trên thế giới xảy ra rất nhiều. Ngay tại Việt Nam, trong thời gian vừa qua cũng đã có một vấn đề liên quan đến việc này.

Kho stock miễn phí dành cho thiết kế Website - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn xem lại tại:

Quay lại bài viết này, iZdesigner giới thiệu đến các bạn một danh sách các website chia sẻ hình ảnh chất lượng cao miễn phí rất đẹp dành cho các dự án của bạn.

1. Picjumbo – Free Stock Photos
http://picjumbo.com

2. Imcreator – Free Stock Photos
http://www.imcreator.com/free

3. Unsplash – Free Stock Photos
http://unsplash.com

4. Superfamous – Free Stock Photos
http://superfamous.com

5. Pixabay- Free Stock Photos
http://pixabay.com

6. gratisography – Free Stock Photos
http://www.gratisography.com

7. MorgueFile – Free Stock Photos
http://www.morguefile.com

8. Picography – Free Stock Photos
http://picography.co

9. Getrefe – Free Stock Photos
http://getrefe.tumblr.com

10. Imagebase – Free Stock Photos
http://www.imagebase.net

11.Stockvault – Free Stock Photos
http://stockvault.net

12. Wikimedia Commons – Free Stock Photos
http://commons.wikimedia.org

13. Flickr: creative Commons – Free Stock Photos
http://www.flickr.com/creativecommons

14. Raumrot – Free Stock Photos

http://www.raumrot.com

15. Little Visuals – Free Stock Photos
http://littlevisuals.co

16. Magdeleine – Free Stock Photos
http://magdeleine.co

17. Death To the stock Photo – Free Stock Photos
http://join.deathtothestockphoto.com

Nếu bạn biết thêm những website hoặc nơi nào đó chia sẻ những hình ảnh đẹp và chất lượng cao. Hãy cho chúng tôi biết để thêm vào danh sách này nhé.

Mê Công – iZdesigner.com

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org