Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG

Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam

Để tiếp sức cho các nhà thiết kế hoàn thành nhanh chóng các dự án của mình, iZdesigner giới thiệu tới các bạn bộ sưu tập miễn phí 30 mẫu Textures giấy với định dạng PNG. Với định dạng PNG dễ dàng trong việc sử dụng này bạn chỉ cần thả chúng vào tác phẩm của bạn mà không cần thiết đặt hay chỉnh sửa gì cả. Với định dạng khá cao, trên 3000×2000 px sẵn sàng cho bạn sử dụng. Bên dưới là một số hình ảnh Demo và link Download.

Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam
Miễn Phí 30 Textures Giấy Định Dạng PNG - Tạp Chí Designer Việt Nam 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org