Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn biết đấy, mỗi một thiết kế website đều mang một điều gì đó thật đặc biệt. Khác hẳn với các mẫu giao diện CMS như WordPress, Joomla … có sẵn các bố cục, bạn chỉ cần cài đặt một chút là được. Với các website dưới đây là cả một quá trình thực hiện rất công phu. Các mẫu website này nhanh chóng nắm bắt những xu hướng thiết kế mới nhất và những ứng dụng trên nền web cũng thật tuyệt vời.

Hãy cùng iZdesigner Demo 10 mẫu web này cho đầu tuần thật sáng tạo nhé.

Mah Ze Dahr Bakery

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

#Expritcox

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Multia

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Words can Save

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Carmichael Lynch

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Viewflux

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

RD Construction

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Plan Manage Deliver

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Dennis

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Hentley Farm Wines

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Nếu như bạn có những mẫu website đẹp, hãy giới thiệu cho chúng tôi biết tại:

Sáng tạo đầu tuần cùng 10 mẫu website tuyệt đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam
Thanh Tịnh – iZdesigner.com

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org