Around the World with Type

Hai sinh viên người Ấn Độ đã tạo ra dự án bảng chữ cái đi vòng quanh Thế giới mang tên “Around the World with Type”, mỗi một chữ cái là chữ cái bắt đầu của một thành phố của mỗi nước. Cùng iZdesigner xem bộ chữ tuyệt vời đầy sáng tạo của hai sinh viên này nhé!

Around the World with Type - Tạp Chí Designer Việt Nam

Around the World with Type - Tạp Chí Designer Việt Nam
Around the World with Type - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org