Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato

Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam

Nằm ở tỉnh Kanagawa ở Nhật Bản, điều này căn hộ hiện đại được thiết kế vào năm 2014 bởi kiến trúc sư Sinato .

Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam
Fujigaoka M bởi Kiến trúc sư Sinato - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org