Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt

Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam

Căn hộ hiện đại dưới đây được thiết kế bởi kiến trúc sư Ken Linsteadt nằm ở Sonoma, California, Hoa Kỳ.

Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam
Kiến Trúc Hiện Đại Thiết Kế Bởi Kiến Trúc Sư Ken Linsteadt - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org