Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer

Được biết đến với cái tên Hero & Header Mockup đang được rao bán trên creative-market với một cái giá không hề hữu nghị. Dưới đây là toàn bộ thông số được iZdesigner lấy từ website creative-market.

Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

 • more than 130 items
 • over 20 backgrounds
 • PSD format (you need Photoshop)
 • create scenes at 3480 x 2316 px
 • crystal clear images at 100% zoom
 • carefully cropped items (transparent background)
 • realistic shadows
 • well organized and named layers and groups
 • easy to drag and drop using “auto-select: layer”
 • lots of editable surfaces and objects (smart objects)
 • decorative items
 • art objects (brushes, watercolors, oils, etc)
 • free updates for all buyers (when available)
Bộ tài nguyên này đơn giản chỉ là một File PSD với dung lượng khá cao 768 MB được iZdesigner nén lại còn 414 MB. Bên dưới là một vài hình ảnh Demo cho bộ tài nguyên tuyệt vời này.
Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam
Bộ Tài Nguyên Mockup PSD Tuyệt Vời Cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org