iZfreebies – 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer

iZfreebies hôm nay mang tới cho các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa khá đẹp đang được chia sẻ miễn phí trên thế giới internet. Trong iZfreebies lần này chúng ta sẽ có Website Template, PSD UI Kit, PSD Portfolio Template, Christmas Vectors, PSD Icons ….. Chúc các bạn có những tác phẩm đẹp.

Crios – Free PSD Website Template

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Monica – Free PSD UI Kit

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Elipsis – PSD Portfolio Template

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

100 Christmas Vectors

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

220 Free PSD Icons

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Article Intro Effects

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Kraftstoff Free Font

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

3px Icon Set

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa ấn tượng cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org