iZfreebies – 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer

iZfreebies quay trở lại với các nhà thiết kế đồ họa cùng 8 bộ tài nguyên rất đẹp và sáng tạo dưới đây. Hãy cùng iZdesigner khám phá và download sử dụng cho các dự án thiết kế của bạn nào.

September Free Font

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Apple Watch Stainless Mockup

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Mobile Device Mockups

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Butler Free Font

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Zoom UI Kit

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Urku – HTML Portfolio Template

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Corporate Landing Page

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

7 Browser Mockups

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa đẹp cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org