10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn

500px là một trong những chợ ảnh dành cho nhiếp ảnh gia lớn nhất thế giới. Trong một bài viết gần đây, iZdesgienr đã giới thiệu tới các bạn 10 tác phẩm nhiếp ảnh báo chí ấn tượng nhất 2015. Và trong bài này, iZdesigner mời các bạn cùng chiêm ngưỡng 10 Bức ảnh báo động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn.

10. Giọt mưa – Nhiếp ảnh gia Tanja Brandt

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

9. Hướng tới ánh sáng – Nhiếp ảnh gia Viktoria Haack

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

8. Yoh! – Nhiếp ảnh gia Mark Bridger

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

7. Chào loài người – Nhiếp ảnh gia Wolf Ademeit

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

6. Chú chim mùa đông – Nhiếp ảnh gia Connie Gifford

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

5. Thay vì bỏ chạy, hãy đánh thức tôi dậy! – Nhiếp ảnh gia Alberto Ghizzi Panizza

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

4. Nói tạm biệt chưa bao giờ là dễ dàng – Nhiếp ảnh gia Dylan Furst

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

3. Khói bụi – Nhiếp ảnh gia Greg Du Toit

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

2. Namibia – Nhiếp ảnh gia Marina Cano

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

1. Wow!!! – Nhiếp ảnh gia Vadim Trunov

10 Bức ảnh động vật tượng nhất 2015 do 500px bình chọn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org