8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí – iZfreebies

Chào mừng các bạn quay trởi lại với iZfreebies 2016. Trong bài viết tổng hợp tài nguyên đồ họa miễn phí đầu tiên trong năm 2016, iZdesigner giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên rất ấn tượng. Cụ thể, chúng ta sẽ có những nguồn tài nguyên sau: Icons, Mockups, Material Design, Font Chữ …

Melo Free Font

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

Pex – Free Website Template

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

Waterlily Font

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

Material Design Freebies

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

120+ PSD Icons

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

iPhone 6 Mockup PSD

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

2 PSD Apple Watch Mockups

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

200 Windows 10 Icons

8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí - iZfreebies - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org