Cuộc chiến giữa Smartphone và DSLR

Theo Digital Camera World, một nhóm nghiên cứu tại Zippi (một trang thiết kế đồ họa) đã chọn chủ đề này để tranh luận và đã thiết kế ra một tác phẩm infographic khá thú vị nhằm so sánh giữa thiết bị. Bạn đọc có thể theo dõi chi tiết về các tiêu chí và điểm mạnh của 2 đối thủ này qua infographic dưới đây.

Cuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt NamCuộc chiến giữa Smartphone và DSLR - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org