iZfreebies – 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download

Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục iZfreebies. Hôm nay, iZdesigner giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên khá ấn tượng cho các dự án thiết kế của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ có các tài nguyên liên quan đến: Poster PSD Mockup, Font Chữ, Tiny Icons,  Smartwatch Mockup, iOS Wireframe Kit …. Mời các bạn cùng Download.

Fair Mobile UI Kit

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

Uber iOS Wireframe Kit

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

Duwhoers Font

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

Photorealistic PSD Smartwatch Mockup

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

72 Free Tiny Icons

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

Coffee Mockups PSD

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

BlowBrush Font

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

Poster PSD Mockup

iZfreebies - 8 Bộ tài nguyên đồ họa miễn phí Download - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org