Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần – Creativemarket #1

Creativemarket chào mừng 2016 với bộ tài nguyên gồm 6 Item miễn phí rất ấn tượng. Trong tuần này chúng ta sẽ có Textures, Font chữ,  Themes WordPress, Photoshop Actions, Photoshop Effect.

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Vì Creativemarket giới hạn thời gian tải về nên iZdesigner sẽ tập hợp tất cả các tài nguyên miễn phí của họ lại để các bạn có thể Download về bất cứ lúc nào. Chúc các bạn có những tác phẩm đẹp.

Halftone Textures Vol.1

[sociallocker]

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[/sociallocker]

Mini Font Bundle

[sociallocker]

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[/sociallocker]

Launch Themes WordPress

[sociallocker]

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[/sociallocker]

Hand Drawn sunburst

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[sociallocker]

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[/sociallocker]

Duotone Photoshop Actions

[sociallocker]

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[/sociallocker]

Texty Photoshop Effect

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam[sociallocker]

Tài nguyên đồ họa miễn phí trong tuần - Creativemarket #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

[/sociallocker]

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org