iZfreebies – Tài nguyên miễn phí cho Designer

Chào mừng các bạn quay trở lại với iZfreebies. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 nguồn tài nguyên đồ họa thuộc nhiều thể loại khác nhau dành cho các nhà thiết kế đồ họa, Website. Để Download, mời các bạn click vào hình ảnh tương ứng và tiến hành download.

Paralines Free Font

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

EasyMockups

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Granite Stationary Mockup

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Rolade Free Font

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Milligram: Minimal CSS Framework

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

AKAD: HTML Website Template For Agencies

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

360 Apple Watch Mockup

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

ID Card PSD Mockup

iZfreebies - Tài nguyên miễn phí cho Designer - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org