iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1

iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

5 Marble Textures

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

5 iPhone 6 In Hand Mockups

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

6 Gorgeous Free Fonts #12

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

iOS 9.3 UI Kit For Illustrator & Sketch

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

YoungSerif: A Medium Serif Typeface

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Minimo: A Minimal Blog Template

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Lumberjack: Typeface With 4 Styles

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

20 Beautiful Ocean Wallpapers

iZfreebies - Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #1 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org