iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2

iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 9 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

WatchOS 2: UI Kit

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Soria: Art Nouveau Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

TANx: A Free Minimal WordPress Theme

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Slides 2: A Huge Pack Of Design Resources

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Swifticons – 52 Flat Activities Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

2 PSD Poster Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Realistic Business Cards Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

7 Mulberry Paper Textures

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

A4 Paper PSD Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #2 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả