iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 7 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Kicker: An Ultra Condensed Typeface

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Samsung Galaxy S7 PSD Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

New Providence: Free Landing Page With iPhone Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Peace Sans: Free Bold Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Slides 2: A Huge Pack of Design Resources

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Dripicons V2: 200 Free Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Rustikit Logo Creator – Free Sample

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #3 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org