iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Zaio: All Caps Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

 

Clemo: A Free PSD Template For Companies

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

 

220 Free PSD Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Isometric App Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Berlin Free Typeface

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Halftone Texture Pack

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Black & White – Free PSD Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Duma Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #4 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org