iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 7 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Monet: Free PSD Mobile UI Kit

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt NamBromo: Social Mobile App Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt NamSpotify UI Built With HTML

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt NamFree HTC One A9 Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt Nam55+ UI Elements UI Kit

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt NamSquid Ink: 1000 Free Mini Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt NamCardboard Box PSD MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt NamFairview FontiZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org