iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 9 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Tanner Collections: Free PSD Ecommerce Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

A Free Set Of 200 Misc Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

New Providence: Free Landing Page HTML + PSD

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Carbon: Material UI Kit For Ecommerce Apps

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

iPhone 6 Mockups For Sketch

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

CV PSD Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Arabella: Modern Calligraphy Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

35 Apple Watch PSD Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Beer Bottle Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #6 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org