iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #9 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 10 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

Simple Grid: Lightweight and Responsive CSS Grid

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Phenomena: A Free Font Family

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

The Next Random: UI kit for Sketch

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Social App Concept Design

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Jakarta: Free Light Weight

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Personal Blog Design Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Shopping Bag PSD Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Food & Drinks Icon Set

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Hero/Header Scene Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

6 Vintage Wood Textures

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #10 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org