iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 10 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

Google Allo: Free UI Kit

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Skybird

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Cosmetics Mockup Creator

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Hanging Wall Sign Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Food and Drink Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

360 Apple Watch Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Tilt UI Kit

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

3 Urban Poster Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #11 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org