iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #5 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Clean OnePage PSD Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Goldin Typeface

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Personal Blog Design Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Facebook OS X Design Concept

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

WalkOn – Free Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Ecommerce UI Blocks PSD

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

CSSGram – Instagram filters with CSS10 Of The Best MacBook Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

10 Of The Best MacBook Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #8 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org