23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn – Hầu hết website ngày nay đều theo một bố cục quy chuẩn với hệ thống lưới sẵn có, điều này giúp cho khách hàng tiếp cận dễ dàng. Tuy vậy đối với một trang web thiên về ngành sáng tạo thì việc tạo ra một bố cục lạ mắt sẽ đem lại thương hiệu riêng. Ngay bên dưới, iZdesigner mời các bạn cùng tham khảo 23 bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng thiết kế website của bạn

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn

62 Models

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

88 and 90 Lex

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Amy Movie

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Brian Hoff

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Christopher Ireland

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Frames by Franke

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Ginventory

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Haute Horlogerie

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Jimmy Says Yes

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Lane & Associates

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Livo UI Kit

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

The Nero

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Nlee

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Pierre Georges

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Quechua

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Readymag

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Signesduquotidien

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Sweet Punk

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Sylvian Reucheran

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Sztafeta Pokolen

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

VN Star

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Webydo

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Yatzer

23 Bố cục website đẹp mắt cho cảm hứng của bạn - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org