iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 10 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

Mueller Narrow: 4 Free Font Styles

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

40 Free Tool Tiny Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Google Allo: Free UI Kit For Photoshop

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Simple Grid: Lightweight and Responsive CSS Grid

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Long Sleeve T-Shirt MockUp PSD

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Branding / Identity MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

A4 Brochure MockUps

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

City Street Android MockUp PSD

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

3D Wall Logo MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Photorealistic Magazine MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #12 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org