iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 9 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

iPhone 6 In Hand Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Greeting Card PSD MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Stripes Shadow Text Effect

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Beyno Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

E-Commerce UI Kit

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

42 Free Outline Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

ActiveBox – Free HTML Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

iOS 9 UI Kit for Sketch

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bikini 60s Icon Set

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #13 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org