iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 7 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

One Page Landing Template For Mobile Apps

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Flatpickr: A Lightweight Javascript Datetime Picker

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

OnePlus 3 Mockup for Sketch

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Alma Mono: Free Typeface in 5 Weights

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Label Tag PSD MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Letterpress Logo MockUp

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Long Sleeve T-Shirt MockUp PSD

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #14 - Tạp Chí Designer Việt Nam

 

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả