Nhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp

Martin Stranka là một nhiếp ảnh gia tại thành phố Prague, Czech. Với khả năng tự học của mình, cô đã đoạt các giải thưởng danh giá như Professional Photographer of the Year, Nikon International Photo Contest or Photography Prize Paris và Sony World Photography Awards.

Nhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp

Nhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt NamNhiếp ảnh gia Martin Stranka và những tác phẩm đẹp - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org