Những hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px

Những hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px- Bỏ qua ảnh chụp bằng phim trắng-đen khoan bàn đến. Với ảnh số, chúng ta dễ dàng dùng phần mềm để thực hiện việc chuyển từ màu sang trắng đen. Nhưng, ý đồ chụp trắng đen nếu có từ lúc chụp chi phối cách chọn ánh sáng, hướng sáng, các thành phần/đối tượng tương phản hay chênh sáng trong một khung ảnh thì bức ảnh trắng đen, sắc độ xám trong ảnh, kể cả quá trình khi hậu kỳ, sẽ dễ thành công hơn.

Những hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px

Những hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt NamNhững hình ảnh trắng đen ấn tượng trên 500px - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org