iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

48 Thin Icons

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Kauf: Free Web UI Kit for Photoshop

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Relate 
UI kit: 45 Free Templates For Sketch and Photoshop

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Beyno Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

8 Clean Business Card Mockups

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Zaio: All Caps Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Clemo: A Free PSD Template For Companies

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Isometric App Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #15 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả