iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

Born: A Free Serif Typeface

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Avana: Minimal Portfolio Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Simple Typography: Sass Boilerplate For Typography

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Pasco: A free PSD Multipurpose Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Guacamole: Free UI kit for Photoshop, Xd & Sketch

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Cast Iron Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Dispenser Bottle Mockup

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Coffee Mug Mockup on Wooden Table

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Gabo Free Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #16 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org