iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17

iZfreebiesTài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 – iZfreebies – Chuyên mục lựa chọn và tổng hợp những nguồn tài nguyên đồ họa miễn phí tốt nhất cho các nhà thiết kế trên iZdesigner.

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17

Hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn 8 bộ tài nguyên đồ họa miễn phí để các bạn có thể dễ dàng download và sử dụng cho các dự án của mình.

Xem và download nhiều hơn tại chuyên mục iZfreebies

Paul Grotesk: Modernist Font Family

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Affogato: Free Sans-Serif Typeface

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Relate UI Kit: 45 Free Templates

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Auto-Hiding Header With CSS and jQuery

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Clean OnePage PSD Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Personal Blog Design Template

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

WalkOn – Free Font

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Triple Hanging Poster Frame Mockup PSD

iZfreebies – Tài nguyên đồ họa miễn phí cho Designer #17 - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả