Persei – Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm

Persei – Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm trên toàn thế giới – iZdesigner mời các bạn cùng điểm lại một vài khoảnh khắc lung linh của Perseids – một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm nay được ghi lại bởi các nhiếp ảnh gia trên thế giới.

Persei – Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm 

Persei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt NamPersei - Chùm ảnh mưa sao băng đẹp nhất trong năm - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org