Thiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design

Thiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design – DESIGN PAPERS là một cuốn catalouge về giấy được tạo ra cho công ty Europapier. Mục tiêu sản phẩm hướng tới là các chuyên gia ngành công nghiệp đồ họa. Đây là một công ty với hơn 40 năm truyền thống phân phối giấy ở hơn 13 quốc gia Châu Âu. Dự án tập trung nhiều vào chi tiết.

  • Creative Agency: Metaklinika design studio
  • Client: Europapier

Thiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design  

Thiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt NamThiết kế quyển Catalouge giấy sáng tạo từ Metaklinika design - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org