5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa

5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa – Sữa là thành phần thiết yếu trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta. Sự đa dạng của các nhãn hiệu sữa khiến bao bì trở thành một trong những yếu tố cạnh tranh và thu hút sự chú ý của khách hàng đối với một thương hiệu bất kì.

Sau đây, Tạp Chí Designer mời bạn xem qua 5 thiết kế đầy ấn tượng và bắt mắt dành cho sản phẩm sữa:

Saules Milk bởi Dziugas ValancauskasVilnius, Lithuania

5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam

this is _ milk bởi Daniel FaròBerlin, Germany

5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam

Boci Tej bởi Nóra RohmannBudapest, Hungary

5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam

GOOD DAY bởi not available designCity, Hong Kong

5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Milk bottle concept bởi Dmitry PatsukevichMinsk, Belarus

5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam
5 Thiết kế bao bì đẹp dành cho nhãn hàng Sữa - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org