Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa

Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa – Mỗi bức tranh của Vincent Bal là một sự kết hợp thông minh và tài tình giữa hình dạng bóng đổ của mỗi đồ vật và những ý tưởng minh họa độc đáo đằng sau đó.

Chia sẻ về ý tưởng đằng sau các tác phẩm sáng tạo, Vincent Bal cho biết: “Tất cả bắt đầu chỉ với bóng của một tách trà. Giờ đây tôi không thể ngừng nhìn thấy mọi thứ trong những bóng đổ đó và trên mọi vật thể”.

Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa

Vincent Bal là một nhà làm phim và cũng là người chuyên vẽ minh họa sống tại Bỉ. Vincent Bal từng cho biết, anh có thể mất ba năm để làm một bộ phim nhưng chỉ mất khoảng 2 phút để hoàn thành một tác phẩm sáng tạo với bóng đổ.

Và cũng từ ý tưởng bất chợt, bóng đổ giờ đây đã trở thành niềm yêu thích của Vincent Bal. Mời bạn đọc theo dõi một số tác phẩm nghệ thuật của Vincent Bal dưới đây:
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam
Khi nghệ thuật đổ bóng kết hợp cùng hội họa - Tạp Chí Designer Việt Nam

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org