Browsing loại

Tạp Chí Designer

4 Xu hướng thiết kế Website 2017

4 Xu hướng thiết kế Website 2017 - Không có gì bí mật cho những diễn biến trong giới thiết kế đồ họa, và những biến chuyển đó thể hiện khá rõ từ các công ty hàng đầu. Họ luôn định nghĩa những phong cách thiết kế mới hoàn toàn. Và từ những…

Công nghệ đang thay đổi cho cả ngành thiết kế

Công nghệ đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt. Trong năm năm qua, nền tảng di động đã không còn là một chiến lược hàng đầu trong việc quyết định sự phát triển của một công ty. Vậy lĩnh vực nào cần được nói đến khi thực tế ảo và tự động…
Chúng tôi đang chuyển sang sử dụng phiên bản mớiXem Ngay Tại izdesigner.org